Huize Het Oosten heeft een centrum voor dagactiviteiten: de Karel Appelhof. Deze dagopvang is voor bewoners van Huize Het Oosten die in een koop- of huurappartement wonen of voor mensen uit de omgeving.

De Karel Appelhof is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 16.30 uur.  U kunt van één of meerdere dagdelen per week gebruik maken. De aard van de activiteiten sluit aan bij de wensen en behoeften van bezoekers en hangt af van de samenstelling van de groep. Het programma is gevarieerd. U kunt denken aan het gezamenlijk lezen van de krant, schilderen, werken met klei of speksteen. Ook lichamelijke activiteiten zoals bewegen op muziek of yoga behoren tot de mogelijkheden. Verder is er ruimte voor een gesprekgroep of het (voor)lezen van bijvoorbeeld poëzie. Bezoekers eten samen tussen de middag. Ook kunnen zij genieten van een wandeling in ons park.