Bestuursmodel & raad van toezicht

Huize Het Oosten bestaat uit één stichting: de Stichting Huize Het Oosten. Huize Het Oosten heeft een toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Ook is er een toelating in het kader van de BOPZ. De stichting heeft een contract voor het leveren van hulp bij het huishouden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Raad van Bestuur
de heer drs. M.(Mart)F.J. van de Lisdonk, directeur-bestuurder

Huize Het Oosten werkt met een Raad van Toezichtmodel bestaande uit vijf leden, van wie – conform de statuten – vier leden vrijmetselaar zijn. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht
Dhr. G. van den Burg (voorzitter)
Dhr. B.A.M. Beniers (vice-voorzitter)
Mw. J.F. van Leeuwen
Dhr. J.A. Stevens
Dhr. R.H.J. van der Heijden

Cliënttevredenheid

Om de tevredenheid van onze cliënten te kunnen meten, doet Huize Het Oosten onderzoeken naar de cliënttevredenheid. In het voorjaar van 2014 vond er een cliënttevredenheidsonderzoek plaats, volgens de landelijke vereiste methode de Consumer Quality Index (CQ-meting). Dit maakt het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere instellingen.

Sinds 2016 maakt Huize Het Oosten gebruik van Zorgkaart Nederland voor het meten van de tevredenheid van cliënten. Kijk hier voor de meest recente waarderingen.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek en zichtbare zorg leveren wij aan voor verantwoording in het jaardocument en ten behoeve van consumenteninformatie (bijv. www.kiesbeter.nl).

De onderzoeksrapporten bespreken wij met de cliëntenraad. Ook zijn de punten voor kwaliteitsverbetering met de cliëntenraad overeen gekomen.