In mei 2018 heeft de Raad van Toezicht het Jaardocument 2017 vastgesteld. U kunt het complete Jaardocument raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.