In mei 2017 heeft de Raad van Toezicht het Jaardocument 2016 vastgesteld. U kunt het complete Jaardocument raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.