Huize Het Oosten ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorg en diensten te verlenen volgens de laatste (kwaliteits)standaarden uit de sector en wil vanuit die verantwoordelijkheid voldoen aan de normen uit de HKZ voor Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VV&T). HKZ is een afkorting voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Instellingen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor de HKZ-certificering, Huize Het Oosten voldoet daar aan en is sinds 2007 volledig HKZ gecertificeerd. Het certificaat is telkens geldig voor een periode van 3 jaar. In september 2016 behaalde Huize Het Oosten opnieuw het certificaat, dat geldig is tot september 2019.

De doelstelling van het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem is:
• Goede zorg- en dienstverlening die aansluit bij de wensen van bewoners
• Hoge cliënttevredenheid
• Optimale interne organisatie
• Hoge medewerkerstevredenheid

Dit gebeurt onder andere door het werken met vastgestelde protocollen en richtlijnen en goede werkafspraken. We maken gebruik van kwaliteitsinstrumenten zoals tevredenheidsmetingen, interne audits, registratie van incidenten en klachten.

 

Kwaliteitskader:personeelssamenstelling in de zorg

In de bijlage treft u de personeelssamenstelling in de zorg aan per juli 2017