In Huize Het Oosten is er een zeer actief ‘Huiskringbestuur’. Zij organiseert activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van Vrijmetselaren, bijvoorbeeld lezingen, concerten, poëziemiddagen, tentoonstellingen maar ook uitjes naar musea of het concertgebouw. Het huiskringbestuur heeft de status van medezeggenschapsorgaan.