Vrijwilligerswerk binnen Huize Het Oosten is aanvullend op het werk van de beroepskrachten maar vormt een niet meer weg te denken aandeel bij het bevorderen van een goed en prettig woon- en leefklimaat ten behoeve van de bewoners.

Vrijwilligers zijn bij uitstek in staat om extra aandacht te schenken aan de bewoners, variërend van een luisterend oor, een hand- en spandienst, een wandeling maken of het ondersteunen van diverse algemene activiteiten. Vrijwilligerswerk kent haar eigen taken en verantwoordelijkheden en is niet vrijblijvend.

In Huize Het Oosten gaat het om het bieden van tijd en aandacht ten behoeve van de bewoners. De vrijwilligers komen om samen met de bewoner een spelletje te doen, de krant voor te lezen of om samen te gaan winkelen.
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Huize Het Oosten? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator, telefoon 030-2744600.

Onze vacatures voor vrijwilligerswerk:

Vacature Duo- of rolstoelfiets

Vacature diner Huiskamer

Vacatures Restaurant

Vacatures Winkelen

Vacatures Koersbal

Vacatures Huiskamers

Vacatures begeleiden concerten activiteiten

Vacatures Individuele begeleiding

Vacature Repair Cafe

Vacatures Koffie moment in HHO

Vacatures Pianist

Vacatures Klassieke muziek 

Vacatures Bloemschikken