In de huurappartementen en de koopappartementen leveren wij ook ‘extramurale’ zorg in de vorm van zorg en huishoudelijke hulp. Wij leveren zorg op de momenten dat u hier behoefte aan heeft. De 24-uurs bereikbaarheid van de verpleging voor acute situaties zorgt voor een gevoel van veiligheid. De zorg- en dienstverlening maken het mogelijk tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig te wonen.

Er zijn diverse vormen van extramurale zorg:

Volledig Pakket Thuis

Wanneer uw zorgvraag uitgebreider is en wijkverpleging niet (meer) passend is, kan het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor u een mogelijkheid zijn.
Dit kan het geval zijn als uw zorgvraag niet past binnen de mogelijkheden van wijkverpleging. Soms is het prettig als er regelmatig even iemand komt kijken of alles naar wens is, zonder dat daar een concrete zorgvraag tegenover staat. Wellicht heeft u behoefte aan ondersteuning of sociale activiteiten gedurende de dag, omdat u het lastig vindt hier zelf invulling aan te geven. In deze situaties kan VPT een oplossing zijn.

Wanneer u een indicatie heeft voor VPT kunnen wij ruimere zorgafspraken met u maken dan wanneer u van wijkverpleging gebruik maakt. De maaltijden, activiteiten, dagbesteding en één uur huishoudelijke hulp per week horen ook in een VPT.

Modulair Pakket Thuis

Dit pakket lijkt op het VPT. Het biedt ruimere mogelijkheden dan wijkverpleging, omdat bijvoorbeeld ook dagbesteding deel kan uitmaken van het MPT. Met dit pakket kunt u wijkverpleging, dagverzorging en huishoudelijke hulp gebruiken. Maaltijden maken geen deel uit van dit pakket.

Woont u  zelfstandig in Bilthoven (-Noord)? Dan kunt u ook gebruik maken van deze zorg.